Namen en adressen

Contactpersoon van de school
De contactpersonen van de verschillende scholen staan vermeld in de schoolgids.

Vertrouwenspersonen van de vereniging
Mevrouw Gerda Wiersma, tel.: 06-39893181
De heer Jaap Bezuijen, tel.: 06-15015381


Als de telefoon niet wordt opgenomen, kunt u contact opnemen met de andere vertrouwenspersoon. Die kan u dan verder helpen

Directeur-bestuurder Penta Primair
Dhr. J. Heddema
Postbus 10
9860 AA Grootegast
Tel.: 0594-514519

Raad van Toezicht Penta Primair
p/a: Postbus 10
9860 AA Grootegast

Klachtencommissie primair onderwijs
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
Tel.: 070-3861697
info@klachtencommissie.org
 
Klachtenprocedure:
Inleiding
Wat is een klacht?
Klachtafhandeling intern
Klachtafhandeling extern
Namen en adressen